Regulamin

 1. DEFINICJE
  1. Serwis - strona internetowa pod adresem http://zalamka.pl za pomocą której świadczona jest Usługa.
  2. Administratorzy - osoby odpowiedzialne za prawidłowe działanie Serwisu oraz egzekwowanie niniejszego Regulaminu.
  3. Treści - obrazki, zdjęcia, filmiki oraz komentarze w formie elektronicznej udostępniane przez Użytkowników na stronach Serwisu.
  4. Rejestracja - jednorazowa czynność, mająca na celu założenie przez Użytkownika konta, służącego dodawaniu nowych Treści.
  5. Regulamin - niniejszy Regulamin, znajdujący się na stronie http://zalamka.pl/regulamin
  6. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach zawartych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści zawartych w Serwisie.
  7. Użytkownik - każda osoba, korzystająca z Serwisu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać zgodę opiekuna na korzystanie z Serwisu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://zalamka.pl.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
  3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i umożliwia Użytkownikowi publikowanie własnych treści, nienaruszających Polityki Jakości serwisu.
  4. Treści naruszające Regulamin należy zgłaszać administratorom lub właścicielom Serwisu poprzez formularz kontaktowy.
  5. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. POLITYKA JAKOŚCI SERWISU
  1. Administratorzy oraz właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Czynności związane z weryfikacją treści pod kątem zgodności z Regulaminem są podejmowane po otrzymaniu przed Administratorów zgłoszeniu przez formularz kontaktowy.
  2. Administratorzy oraz właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do modyfikowania treści oraz usuwania tych, które naruszają Politykę Jakości Serwisu.
  3. W przypadku treści naruszających Regulamin administratorzy i właściciele Serwisu są uprawnieni do usunięcia treści, których dotyczyło zgłoszenie oraz uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczyło zgłoszenie, ponownego umieszczania treści w ramach Serwisu.
  4. Treści umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników w ramach Serwisu nie muszą wyrażać poglądów administratorów i właścicieli serwisu oraz nie powinny być z nimi identyfikowane.
  5. Za treści naruszające Regulamin Serwisu uznaje się treści:
   1. objęte prawami autorskimi,
   2. zawierające oraz promujące przemoc, hazard, seks, pornografię, sceny drastyczne,
   3. mogące promować podrobione towary oraz nakłaniać do ich kupna lub sprzedaży,
   4. związane z hackingiem i crackingiem,
   5. umożliwiające lub namawiające do handlu bronią i materiałami wybuchowymi (w tym sztucznych ogni),
   6. nękające albo nawołujące do przemocy lub nienawiści ze względu na m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, religie, niepełnosprawność, orientacje seksualną,
   7. dotyczące publikowania zdjęć prywatnych (Użytkownik jest zobowiązany do ukrycia danych umożliwiających identyfikację osoby),
   8. oferujące wynagrodzenie lub premie za klikanie reklam czy przeglądanie zasobów internetowych.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem polskim.
  2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
   2. nierozsyłania lub/i nie umieszczania niezamówionej informacji handlowej,
   3. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu.
  4. Uzytkownik jest zobowiązany do powiadomienia administratorów Serwisu lub jego właścicieli o treściach naruszających Politykę Jakości Serwisu.
 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Serwis korzysta z plików cookies w celu:
   1. prowadzenia statystyk ruchu na stronie oraz ich analizy za pomocą narzędzia Google Analytics,
   2. trafniejszego dopasowania reklam, na podstawie zainteresowań i stron odwiedzanych przez Użytkownika,
   3. przechowywania informacji o sesji użytkownika, tj. pozwalające zapamiętać niektóre ustawienia oraz stan zalogowania do Serwisu.
  2. Użytkownik korzystający z Serwisu może zablokować pliki cookies po stronie swojej przeglądarki internetowej.
  3. Informacje zbierane w czasie rejestracji w Serwisie (login, email, hasło) służą tylko i wyłącznie celom późniejszego logowania Użytkownika w Serwisie.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administratorzy i właściciele Serwisu mają prawo do okresowego zawieszenia działalności Serwisu, w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  2. Administratorzy i właściciele Serwisu mają prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia treści o charaktrze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
  3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu, dostarczany Użytkownikowi nieodpłatnie.